Wednesday, June 3, 2009

东方日报 Oriental Daily

感谢东方日报于今天 (03.06.2009 星期三) 在休闲版的报导!

休闲版的封面:
Oriental Daily Press (03.06.09)

很喜欢丹琪报导的这一段话:
Oriental Daily Press (03.06.09)

里面第二,第三页:
Oriental Daily Press (03.06.09)

Oriental Daily Press (03.06.09)

Oriental Daily Press (03.06.09)

第四页:
Oriental Daily Press (03.06.09)

Oriental Daily Press (03.06.09)

总共四面板位,很感动!特别感谢你们为我们写的报导。

谢谢你们:
报导:周丹琪
摄影:梁振江
助编:吴慧杏

.

Labels:

posted by DICK CHUA @ 3:07 PM   0 Comments